…აგატა კრისტი მხოლოდ შემოქმედებით წვის გადმოცემას კი არ ცდილობდა, არამედ იმ თავისებური ტკივილის ჩვენებასაც, რაც ხელოვანის ცხოვრებას უდავოდ თან სდევს: რომ არ შეუძლია ნამდვილად ბედნიერი ან უბედური იყოს, ნამდვილი სიძულვილი, სასოწარკვეთა, აღმაფრენა თუ სიყვარული განიცადოს – ხელოვანსა და სამყაროს შორის ხომ მუდმივად ესთეტიკური ფილტრია მოთავსებული… სამწუხაროდ, ხელოვანი, რომელიც სამყაროს გარკვეულწილად გარედან აკვირდება, მას გაორებულად, ორმხრივად და, შესაბამისად ნაკლებ მძაფრად აღიქვამს… ...

1. ძალზე დამღლელია იმ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელიც ყოველთვის მართალია. 2. არქეოლოგ ქმარზე უკეთესს ვერავის ინატრებს ქალი: რაც უფრო დაბერდება, მით უფრო დაინტერესდება მეუღლე მისით. 3. ქალები გაუცნობიერებლად ამჩნევენ ათას პატარა დეტალს, გაუცნობიერებლადვე ალაგებენ მათ და შემდეგ არქმევენ ქალურ ინტუიციას. 4. თუ ვერ ახერხებთ ქმრის ცხოვრების წესსის მიღებას, ნუ გაჰყვებით მას ცოლად. 5. თუ ლომის ხახაში ჩადებთ თავს, არ უნდა უნდა ...