“ემოცია ბევრად უფრო მნიშვნელოვან როლს  თამაშობს, ვიდრე ჩვენ გვგონია.” – ზაიონცი. ადამიანის ცხოვრება დაკავშირებულია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებასთან, როგორიც არის, მაგალითად კარიერისა თუ პროფესიის, ასევე პარტნიორის არჩევა. როდესაც საქმე ორგანიზაციას ეხება, მენეჯერები იღებენ გადაწყვეტილებებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა პერსონალის შერჩევა, თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასება, დაწინაურება და ა.შ. არასწორ გადაწყვეტილებებს აქვთ კრიტიკული მნიშვნელობა პიროვნებებისა და ორგანიზაციებისათვის. სწორედ ამიტომ, გადაწყვეტილების მიღება ამ ...

“თუ თქვენ ეს არ გაქვთ, მაშინ არ აქვს აზრი სხვა დანარჩენს, რაც გაგაჩნიათ; თუ თქვენ ეს გაქვთ, მაშინ თქვენ მეტი აღარაფერი გჭირდებათ”. ჟანა კრაიგი, ემოციური ინტელექტის შესახებ არის თუ არა შესაძლებელი სკოლის ასაკიდანვე იმის პროგნოზირება, თუ ადამიანი რამდენად მიაღწევს წარმატებას შემდგომ პროფესიულ ცხოვრებაში? კვლევებით დადგენილია, რომ მაღალი ინტელექტის (IQ) კოეფიციენტი განსაზღვრავს სკოლაში აკადემიურ მიღწევებს, კერძოდ იმას, თუ ვინ მიიღებს კარგ ...