დავსაჯოთ თუ ვაპატიოთ? როგორ მოვახერხოთ თანამშრომლის დასჯა მისი დემოტივირების გარეშე? რა რისკები უნდა გავითვალისწინოთ? ასეთი კითხვები ალბათ ბევრ მენეჯერს აწუხებს განვიხილოთ სიტუაცია და მენეჯერის მოქმედება ამ სიტუაციაში. მცდარი წარმოდგენა იმაზე, რომ ნებისმიერ ჩავარდნასა თუ შეფერხებაზე პასუხისმგებელია ქვეშევრდომი. ტოპმენეჯმენტს არასოდეს აინტერესებს, რატომ ვერ შესრულდა ესა თუ ის საქმე. შეუსრულებლობის ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ შუა რგოლის მენეჯერს არ შეუძლია შეასრულოს საკუთარი მოვალეობები ...