გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან  კომპანიებმა უკვე დაიწყეს დაინტერესება მომხარებელთა სქესით, ასაკით, სურვილებითა და მჯობინებებით. ასე გაჩნდა მიზნობრივი მარკეტინგი (target marketing). 80-იანი წლებიდან კი დაიწყო ე.წ. ურთიერთობების მარკეტინგი, რომელიც  გახდა CRM-ის ჩამოყალიბების წინაპირობა.(Harvard Business Review)თანახმად, ახალი კლიენტის მოზიდვა 6-7 ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრეარსებულის შენარჩუნება. კლიენტების შენარჩუნების მაჩვენებლის 5%-ით გაზრდას შეუძლია გამოიწვიოს მოგების ზრდა 25-100% ით (The Loyalty Effect). საშუალო კომპანია ხუთი წლის განმავლობაში კლიენტების დაახლოებით ნახევარს კარგავს (The Loyalty Effect). საკითხის მნიშვნელობის გააზრებამ გამოიწვია მენეჯმენტის პრაქტიკაში ახალი ტერმინის – Customer Relationship Management (CRM) – შემოღება. CRM სტრატეგია (ისევე, როგორც ...

ტვინი: 1. ნერვული იმპულსები მოძრაობენ 270კმ/სთ სისწრაფით. 2. მუშაობისთვის ტვინს იმდენივე ენერგია ესაჭიროება, რამდენიც 10 ვატიან ნათურას. 3. ტვინის ერთ უჯრედს შეუძლია 5-ჯერ მეტი ინფორმაცია შეინახოს, ვიდრე ნებისმიერ ენციკლოპედიას. 4. ტვინი მოიხმარს მთლიანი ჟანგბადის 20%, რომელიც სისხლძარღვებს მიეწოდება. 5. ღამით ტვინი გაცილებით უფრო აქტიურია, ვიდრე დღისით. 6. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ რაც უფრო მაღალია ადამიანის IQ, მით უფრო ხშირად ხედავს ის ...

“მათ სძინავთ ჩვენს მაისურებში და გამოიყურებიან ძალიან სასაცილოდ. მათ უყვართ, როდესაც კოცნიან ზედმეტი სიტყვების გარეშე. ისინი ემზადებიან ორი საათი და შემდეგ ამბობენ: “ხომ ხედავ დღეს რა სწრაფად მოვემზადე”. მათ არ იციან ბრძოლა, მაგრამ ყოველთვის გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ ჩვენს გვერდით. ისინი გვეკითხებიან, თუ რა ფერად შეიღებონ ფრჩხილები. მათ უყვართ,როდესაც თმებზე უსმევთ ხელს. ისინი კმაყოფილი სახით დაგვათრევენ მაღაზიებში, მშვენივრად იციან,თუ რა ტანჯვაა ...