დისლექსია ბერძნული სიტყვაა: dis ნიშნავს მცირეს, lexis ნიშნავს სიტყვებს.დისლექსია არ არის დაავადება. იგი გულისხმობს განსხვავებულ ფსიქიკურ შესაძლებლობებს და დასწავლის განსხვავებულ კანონზომიერებას. ეს არ არის დაბალი ინტელექტის შედეგი. იგი არც ქცევით, მოტივაციურ ან სოციალურ პრობლემას წარმოადგენს. დისლექსიის მქონე ბავშვებს სმენაც და მხედველობაც წესრიგში აქვთ. „დისლექსიის საერთაშორისო ასოციაცია“ (IDA) დისლექსიას ასე განმარტავს: „დისლექსია არის სწავლების (დასწავლის) სპეციფიკური დარღვევის სახეობა, რომელსაც გააჩნია ნევროლოგიური ბუნება. ის ...

ძალაუფლების ცნება ლიდერობასთან იმდენადაა კავშირში, რამდენადაც იგი წარმოადგენს გავლენის მოხდენის პროცესის ნაწილს. ძალაუფლება არის გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა ან პოტენციალი. შეგვიძლია ვთქვათ რომ, ადამიანებს აქვთ ძალაუფლება, როდესაც მათ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ სხვების რწმენაზე, დამოკიდებულებაზე და საქციელზე. მაგალითად, მინისტრები, ექიმები, მწვრთნელები და მასწავლებლები ის ადამიანები არიან, ვისაც ჩვენზე გავლენის მოხდენის პოტენციალი აქვთ. როცა ამ გავლენას იყენებენ, ისინი ძალაუფლებას იყენებენ, რითაც ცდილობენ რაღაც ...

დეპრესია (ლათინური სიტყვაა “depressio” და დათრგუნულს ნიშნავს). იგი შიძლება განვითარდეს სულიერი, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტრამვის შედეგად. დეპრესია მოსდევს მუდმივ სტრესს, დაძაბულობას. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მკაფიოდ გამოხატული მიზეზი არ არსებობს. დეპრესია ბავშვებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხია. არსებობს მრავალი მენტალური დაავადება, რომლის მიმართაც, ბუნებრივია, ბავშვის ფაქიზი ფსიქიკა მგრძნობიარეა. ბევრი ბავშვი, რომელსაც ფარულად ტანჯავს დეპრესია, ხშირად სიჯიუტეს, სიცელქეს, სიზარმაცეს, დაუმორჩილებლობას აბრალებენ. ...