სიკეთე

ხშირად სწორედ ის გასცემს მეტს, ვისაც ცოტა აქვს

“რაც გვაქვს იმის გამო კი არ ვართ მდიდრები, არამედ იმის წყალობით, რისი გაცემაც შეგვიძლია.” ხშირად სწორედ ის გასცემს ყველაზე მეტს, ვინც იცის თუ როგორია გშიოდეს, რას ნიშნავს “გქონდეს ცოტა”. ეს შესანიშნავი ვიდეო-ექსპერიმენტიც, რომელიც თემატიკის მიხედვით ძალიან ჰგავს დედა ტერეზას მიერ მოთხრობილ ერთ-ერთ ცნობილ ისტორიას, სწორედ ამ რეალობის სასარგებლოდ მეტყველებს.

კომენტარები