ხუმრობა და სადღაც სიმართლე

ადამიანი “სხვისთვის” მუშაობის სხვადასხვა პერიოდში(ხუმრობა):

კომენტარები