წარმატება კვერცხსა ჰგავს. რამდენი დროც არ უნდა დახარჯო მისი შიგთავსის მისაღებად კარის ძებნისათვის, მაინც ვერ მიაგნებ მას . . . რადგან კვერცხს კარი არ აქვს . . .
თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ძალიან ბევრი გზა არსებობს კვერცხის შიგთავსის მოსაპოვებლად და რომ ყველა გზის არსი ერთი და იგივეა: აუცილებელია გატეხო კვერცხი, რათა მისი შიგთავსი მიიღო.
ზუსტად ასევეა წარმატების შემთხვევაშიც.
წარმატების მიღწევას თავგანწირვა სჭირდება. წარმატების კარს კი არ უნდა მიაგნო,  არამედ უნდა შექმნა იგი . . .
შენიშვნა: წიგნიდან ,,საათის მასტერკლასი” (ორიგინალი)

კომენტარები