ცხოვრება ფერებში
სხვისიცხოვრებისუბედურებას, შეცდომებს, პრობლემებსმოისმენ, წაიკითხავდასაკუთარსდაინახავმათში…ხვდები, გრძნობ, რომროდესღაცრაღაცნაბიჯიუნდაგადაგედგადაანდაიგვიანეანსაერთოდარგადადგი…

მოგიყვებითერთპატარალეგენდასჩემზედაჩემსპერსონაჟებზე )

იყოერთიპატარა, ლურჯი, იდეალურისამყარო. დალაგებული, მოწესრიგებული. იქაცთენდებოდადაღამდებოდადასამყაროცშესაბამისადხანყვითლად, ოქროსფრად, მზისციაგითაკამკამდებოდა, ხანაცჩაბნელდებოდადამხოლოდთეთრივარსკვლავებირჩებოდა, რომელსაცხალხმაიმედიუწოდა) თუმცაამსამყაროშიზაფხულისდღეებიმეტიიყო,ვიდრეზამთრისდადღეცსჭარბობდაღამეს.

ერთდღესაცსტუმარიგამოჩნდაწითელი, თვალისმომჭრელი, ბრდღვიალასიყვარული. მთლიანადგადაეფარალურჯსამყაროსდაიასამნისფრადაქცია. დღისდაღამისფერებიცაირიადაწარმოიშვააბსოლიტურიქაოსი. რადგანაციასამნისფერითავადაცმუქიფერია, ბნელმაფერებმასძლიესნათელსდადაკრისტალივითაწყობილილურჯისამყარო, ჩემიცხოვრება, პირველივებზარისშედეგადდაიშალა, ჩამობნელდა. შიშმა, მორიდებამ, სიამაყემშებოჭესლურჯისამყაროდააქციესსიბნელისმონად. დიდიხნისმერე, როცაგათავისუფლდადალურჯიისევცისფერიგახდა, მიხვდა, რომშეეძლომეტიგაეკეთებინა, მაგრამარგააკეთა, ახლაკიგვიანიიყო.

განთავისუფლებისგზასულაცარიყოადვილიერთადერთირაცამმინიატურულსამყაროსაცოცხლებდაიყომისიმეგობარიიმედი. ყოველიდღეახალიიმედითიწყებოდა, რომწითელილურჯისქვეშმოექცეოდადაიასამნისფრისნაცვლადმწვანეანრამეუფროცოცხალინათელისასიხარულო, სასიყვარულო, ბედნიერისამყაროწარმოიშობოდა, თუმცაიმედიიმედადვერჩებოდა

ერთხელაცსხვასამყაროსქარმა, ამსამყაროშიშემოაღწია.

ლურჯმაგაიგო, რომთუყველანაცნობზეუარსიტყოდამონობისგანგანთავისუფლდებოდა. ისასეცმოიქცა, მანუარითქვაყველაგრძნობაზე: სიყვარულზე, შიშზე, ტკივილზე, სიხარულზე. მანუარითქვაიმედზეცდაიღბალზეცკი. ამისსანაცვლოდშეიძინაახალიმეგობარი, გონება. ამიერიდანყველაფერსგონებისრჩევისასრულებდადააღარანაირიპრობლემაარექმნებოდა.

დაცხოვრობდაისასესამიოდეწელი

უცხოსამყაროსქარმაისევდაბერალურჯსამყაროში

იგრძნოროგორმოენატრათუნდაცისმონობა, რომელიცამუცხოარსებამ, სიყვარულმააიძულა. იღბალიცმოენატრა, მოსწყინდაამდენიუბედობაიმედიცმოენატრამოსწყინდაამდენიპასუხისმგებლობამიხვდა, რომვეღარაფერივერაკმაყოფილებდამისმეგობარგონებას, რომელსაცთავისიტაძარისიამაყეაეგოდალურჯიახლამისიმონაიყო. არამბობდაუარსარანაირთვისებაზეკარგზეთუცუდზე, ყველაფერსვეტდა, აგროვებდადაიშვიათად, მაგრამმაინციყენებდაგამართლება, რაღათქმაუნდაისეთიიცოდაყველაფრის, რომეჭვსარტოვებდა, მისიმეგობარიხომგონებაიყო

ყველაზემეტადბედნიერებამოენატრა. გონებამუკვეუთხრა, რომვერანაირისურვილისახდენამასბედნიერადვერაქცევდადალურჯმაცამისგანგატანჯუმაალტერნატიულიგზებისძიებადაიწყო

გადაწყვიტაყველაფერშისილამაზეეძებნადაგამოუვდაკიდეც. ხედავდაყოველდღიურმშვენიერებას, მაგრამვერტკბებოდამისით. შეეძლოშეექმნანებისმიერირამთავისსამყაროში, მაგრამთავადარმოსწონდა, რადგანარიყოარანაირიშთაგონება, აღფრთოვანება, ვნება. არიყოარანაირიაღმაფრენადიადისშესაქმნელად. საკუთარითავისსიყვარულიდაპატივისცემაცკიდაკარგაამასობაში, თუმცამასესარსჭირდებოდამასხომგონებააცხოვრებდა

ესცდაცამაოგამოდგადაბოლოსმიხვდამასწითელიენატრებოდა, ენატებოდასიყვარული, რომელიცგრძნობებსდაუბრუნებდა, რომელიციმედსდაუბრუნებდადაიღბალსმიანდობდა.

და, აიახლაარსებობსესსამყაროამმდგომარეობაშიდაუცდისცხოვრებისგანსიურპრიზს: წითელს )

მადლობას ვუხდით ვახტანგ ბარამაშვილს ნაშრომის მოწოდებისათვის(მისი პერსონალური ბლოგი: myownpersonality.wordpress.com)

 

დაეხმარეთ პროექტს განვითარებაში

დონაცია

სხვისიცხოვრებისუბედურებას, შეცდომებს, პრობლემებსმოისმენ, წაიკითხავდასაკუთარსდაინახავმათში…ხვდები, გრძნობ, რომროდესღაცრაღაცნაბიჯიუნდაგადაგედგადაანდაიგვიანეანსაერთოდარგადადგი… მოგიყვებითერთპატარალეგენდასჩემზედაჩემსპერსონაჟებზე ) იყოერთიპატარა, ლურჯი, იდეალურისამყარო. დალაგებული, მოწესრიგებული. იქაცთენდებოდადაღამდებოდადასამყაროცშესაბამისადხანყვითლად, ოქროსფრად, მზისციაგითაკამკამდებოდა, ხანაცჩაბნელდებოდადამხოლოდთეთრივარსკვლავებირჩებოდა, რომელსაცხალხმაიმედიუწოდა) თუმცაამსამყაროშიზაფხულისდღეებიმეტიიყო,ვიდრეზამთრისდადღეცსჭარბობდაღამეს. ერთდღესაცსტუმარიგამოჩნდაწითელი, თვალისმომჭრელი, ბრდღვიალასიყვარული. მთლიანადგადაეფარალურჯსამყაროსდაიასამნისფრადაქცია. დღისდაღამისფერებიცაირიადაწარმოიშვააბსოლიტურიქაოსი. რადგანაციასამნისფერითავადაცმუქიფერია, ბნელმაფერებმასძლიესნათელსდადაკრისტალივითაწყობილილურჯისამყარო, ჩემიცხოვრება, პირველივებზარისშედეგადდაიშალა, ჩამობნელდა. შიშმა, მორიდებამ, სიამაყემშებოჭესლურჯისამყაროდააქციესსიბნელისმონად. დიდიხნისმერე, როცაგათავისუფლდადალურჯიისევცისფერიგახდა, მიხვდა, რომშეეძლომეტიგაეკეთებინა, მაგრამარგააკეთა, ახლაკიგვიანიიყო. განთავისუფლებისგზასულაცარიყოადვილი… ერთადერთირაცამმინიატურულსამყაროსაცოცხლებდაიყომისიმეგობარიიმედი. ყოველიდღეახალიიმედითიწყებოდა, რომწითელილურჯისქვეშმოექცეოდადაიასამნისფრისნაცვლადმწვანეანრამეუფროცოცხალინათელისასიხარულო, სასიყვარულო, ბედნიერისამყაროწარმოიშობოდა, თუმცაიმედიიმედადვერჩებოდა… ერთხელაცსხვასამყაროსქარმა, ამსამყაროშიშემოაღწია. ლურჯმაგაიგო, რომთუყველანაცნობზეუარსიტყოდამონობისგანგანთავისუფლდებოდა. ისასეცმოიქცა, მანუარითქვაყველაგრძნობაზე: სიყვარულზე, შიშზე, ტკივილზე, სიხარულზე. […]


თუ გიყვართ ჩვენი ონლაინ ჟურნალი და ფიქრობთ, რომ პროექტი მხარდაჭერასა და განვითარებას საჭიროებს, შეგიძლიათ ჩაებათ პროექტის განვითარებაში და გახდეთ მისი ფინანსური მხარდამჭერი. აირჩიეთ ოდენობა და დააკლიკეთ ღილაკს "დონაცია"
  • 5 ლ
  • 10 ლ
  • 20 ლ
  • 50 ლ
  • 100 ლ

ოთხი მოტივი
სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი