ციცერონი: ვინ ვის ხარჯზე ცხოვრობს?

მართალია, ეს სიტყვები რომაელმა პოლიტიკოსმა, ადვოკატმა, კონსულმა და სახელგანთქმულმა ორატორმა მარკუს ტულიუს ციცერონმა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 106-43წწ.) თქვა, მაგრამ, რამდენად შეეფერება ჩვენს დღევანდელობას თქვენი განსჯისთვის მოგვინდვია, ჩვენო მკითხველო.

ღარიბი შრომობს.

მდიდარი ცხოვრობს ღარიბის შრომის ხარჯზე.

ჯარისკაცი იცავს ორივეს.

გადასახადის გადამხდელი იხდის სამივეს ნაცვლად.

უსაქმური ისვენებს ოთხივეს ხარჯზე.

ლოთი ხუთივეს ნაცვლად სმას არ იკლებს.

მევახშე /ბანკირი/ ექვსივეს ატყუებს.

ადვოკატი ლაქლაქით აბრუებს შვიდივეს.

ექიმი ცხოვრობს რვავეს ხარჯზე.

მესაფლავე მარხავს ცხრავეს.

ხოლო ათივე კვებავს პოლიტიკოსს.

წყარო

კომენტარები