,,ყოველი ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობა მაქვს, რაღაცით მაინც მჯობია და მზად ვარ ვისწავლო მათგან”-  
რალფ უალდო ემერსონი
ბიზნესისპროფესორმასტუდენტებსტესტიაწერინა. ტესტიძალიანბევრკითხვასმოიცავდა, თუმცაარავისშეკითხვაარგასჩენია, ვიდრებოლოკითხვამდეარმივიდნენ, რომელსაცასეთიშინაარსიჰქონდა:
რაჰქვიაქალს, რომელიცთქვენიუნივერსიტეტისდამლაგებლადმუშაობს?
,,ესრაშეკითხვაა” – გაიფიქრესსტუდენტებმა. უეჭველია, რომიხუმრა. სადბიზნესიდასადჩვენისკოლისდამლაგებლისსახელი. უბრალოდკარგიხუმრობაიყოგააკეთესღიმილნარევიდასკვნადა  პასუხისადგილიცარიელიდატოვეს.
დასასრულისაკენერთისტუდენტიპროფესორსშეეკითხა:
პროფესორო, ტესტისშედეგებშიბოლოკითხვისპასუხსგაითვალისწინებთ, თუარა?
დიახ, რასაკვირველიაუპასუხაპროფესორმა.
თქვენსკარიერაშიძალიანბევრადამიანსშეხვდებითდაძალიანბევრადამიანთანგექნებათურთიერთობა. დაიმახსოვრეთ: არააქვსგადამწყვეტიმნიშვნელობაესურთიერთობამხოლოდ  უბრალო ,,გაღიმება“-აა, თუკარგი ,,გამარჯობა“. გახსოვდეთ, რომყველაადამიანიმნიშვნელოვანიადაყველამათგანითქვენგანსათანადოყურადღებასადაპატივისცემასიმსახურებს.
კლასიმდუმარებამმოიცვა. ყველადაფიქრდაპროფესორისსიტყვებზე. მათესლექციაარასოდესდავიწყებიათდამეორედღესყველასტუდენტმაკარგადიცოდა, თურაერქვაქალს , რომელიცმათიუნივერსიტეტისაუდიტორიებსალაგებდა  . . .

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

დონაცია

,,ყოველი ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობა მაქვს, რაღაცით მაინც მჯობია და მზად ვარ ვისწავლო მათგან”-   რალფ უალდო ემერსონი ბიზნესისპროფესორმასტუდენტებსტესტიაწერინა. ტესტიძალიანბევრკითხვასმოიცავდა, თუმცაარავისშეკითხვაარგასჩენია, ვიდრებოლოკითხვამდეარმივიდნენ, რომელსაცასეთიშინაარსიჰქონდა: რაჰქვიაქალს, რომელიცთქვენიუნივერსიტეტისდამლაგებლადმუშაობს? ,,ესრაშეკითხვაა” – გაიფიქრესსტუდენტებმა. უეჭველია, რომიხუმრა. სადბიზნესიდასადჩვენისკოლისდამლაგებლისსახელი. უბრალოდკარგიხუმრობაიყო – გააკეთესღიმილნარევიდასკვნადა  პასუხისადგილიცარიელიდატოვეს. დასასრულისაკენერთისტუდენტიპროფესორსშეეკითხა: პროფესორო, ტესტისშედეგებშიბოლოკითხვისპასუხსგაითვალისწინებთ, თუარა? – დიახ, რასაკვირველია– უპასუხაპროფესორმა. თქვენსკარიერაშიძალიანბევრადამიანსშეხვდებითდაძალიანბევრადამიანთანგექნებათურთიერთობა. დაიმახსოვრეთ: არააქვსგადამწყვეტიმნიშვნელობაესურთიერთობამხოლოდ  უბრალო ,,გაღიმება“-აა, თუკარგი ,,გამარჯობა“. გახსოვდეთ, რომყველაადამიანიმნიშვნელოვანიადაყველამათგანითქვენგანსათანადოყურადღებასადაპატივისცემასიმსახურებს. კლასიმდუმარებამმოიცვა. ყველადაფიქრდაპროფესორისსიტყვებზე. მათესლექციაარასოდესდავიწყებიათდამეორედღესყველასტუდენტმაკარგადიცოდა, თურაერქვაქალს […]


  • 5 ლ
  • 10 ლ
  • 20 ლ
  • 50 ლ
  • 100 ლ
10 წლიანი არსებობის შემდეგ, გადავწყვიტეთ პროექტის გადარჩენაზე ზრუნვა ჩვენს მკითხველს მივანდოთ. თუ გიყვართ ჩვენი ონლაინ ჟურნალი და ფიქრობთ, რომ პროექტი მხარდაჭერას საჭიროებს, შეგიძლიათ ჩაებათ პროექტის განვითარებაში და გახდეთ მისი ფინანსური მხარდამჭერი.  აირჩიეთ ოდენობა და დააკლიკეთ ღილაკს "გაგრძელება"
ჟურნალი "ოთხი მოტივი"
სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი