ფულით…

ფულით შეგიძლია იყიდო საათი, მაგრამ დროს ვერ იყიდი…

 
ფულით შეიძლება იყიდო სახლი, მაგრამ სამშობლოს ვერ იყიდი…ფულით შეგიძლია იყიდო საწოლი, მაგრამ იგი შენი მშვიდი ძილის გარანტია ვერ იქნება…

  ფულით შეგიძლია კარგ ექიმთან მიხვიდე, მაგრამ ჯანრმთელობას ვერ იყიდი…
 
ფულით შეგიძლია იყიდო თანამდებობა, მაგრამ პატივისცემას ვერ იყიდი…
 ფულით შეგიძლია იყიდო წიგნი, მაგრამ ცოდნას ვერ იყიდი…

ფულით შეგიძლია იყიდო სისხლი, მაგრამ სიცოცხლეს ვერ იყიდი….

კომენტარები