საერთაშორისო საკვების უკმარისობა (ან სატირალი ან სასაცილო)

ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩაატარა მსოფლიო მასშტაბის გამოკითხვა. ისინი ხალხს ერთ ასეთ შეკითხვას უსვამდნენ:

გთხოვთ გამოთქვათ თქვენი გულწრფელი აზრი დანარჩენ მსოფლიოში საკვების უკმარისობის პრობლემის მოგვარების გზების შესახებ.
გამოკითხვამ გასაოცარი კრახი განიცადა, შემდეგი მიზეზების გამო:
  • აფრიკაში წარმოდგენა არ ჰქონდათ, თუ რას ნიშნავდა სიტყვა: საკვები;
  • დასავლეთ ევროპაში არ იცოდნენ, თუ რას ნიშნავდა სიტყვა: გულწრფელი
  • შუა ევროპაში აზრზეც კი ვერ მოდიოდნენ, თუ რა უნდა ყოფილიყო სიტყვა – უკმარისობა;
  • ჩინეთში არ იცოდნენ,თუ რას ნიშნავდა სიტყვა – მოსაზრება;
  • აზიაში ხალხი პრობლემების მოგვარების გზებმა დააბნია.
  • სამხრეთ ამერიკაში არ იცოდნენ, თუ რას ნიშნავდა სიტყვა – გთხოვთ;
  • ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დანარჩენი მსოფლიო :))

კომენტარები