ბედნიერება

სად არის ბედნიერება?

თანამედროვე ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ ბედნიერების მისაღწევად (როგორც პირად, ასევე პროფესიულ ასპარეზზე) აუცილებელია განვითარება და რთული ამოცანების (გამოწვევების) მუდმივი ცვლა.

მართვის აკადემიის თავმჯდომარე და ლიდერ-ტრენერი ბ-ნი ალექსანდრე ჯეჯელავა თემით “სად არის ბედნიერება?”

კომენტარები