რატომ ვაკეთებთ ერთსა და იმავეს, როცა არსებობს სხვა გზაც

4m

კომენტარები