პლუტარქოსი: “რას ნიშნავს მეგობრობა ?”

„მეგობრობა თავისი ბუნებით ვინმესთან ყოფნას ნიშნავს. მაგრამ აქ არ იგულისხმება ჯოგი თუ ჭკების გუნდი. მეგობარს „მეორე მედ“ მიიჩნევ და ამხანაგს, ანუ მეორეს უწოდებ. სოტყვათაეს მსგავსება ამტკიცებს, რომ მეგობრობას სწორედ რიცხვი ორი შეესაბამება. წვრილი ფულით ვერ შეიძენ ვერც ბევრ მეგობარს და ვერც ბევრ მონას. მაშ, რომელია ის მონეტა რომლითაც მეგობრობას იყიდი ? ეს კეთილმოსურნეობა და მადლია სიქველესთან ერთად, რომლებიც ამ ქვეყანაზე ყველაზე იშვიათია.“

პლუტარქოსი. „მორალიები“ ანტიკური მწერლობა. მსოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა – გვ228.

კომენტარები