ფინანსების მართვა

პირადი ფინანსები და თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემა

საუკეთესო წლებს, როცა ხდება ადამიანის ქვეცნობიერის ფორმირება ჩვენ სკოლის კედლებში, სადაც ვეჩვევით რეფლექსების დონეზე იმის კეთებას რასაც სისტემა მოითხოვს ჩვენგან..

ამ საინტერესო პრეზენტაციაზე, ხვიჩა მებონია განიხილავს მსგავსი სისტემის ნეგატიურ გავლენას ადამიანების ფინანსური და არამარტო ფინანსური,საერთო ცხოვრების დონეზე, ამ პრობლემის წარმოშობის მიზეზებს და მისი გადაწყვეტის გზებს.

კომენტარები