უკაცრავად . . .მაპატიეთსითავხედე. . .
ვხედავჩქარობთ, მაგრამუნდადაგაყოვნოთ,
ვერმიცანით? სულვერაფერსმიგახვედრეთ?
თქვენიხსოვნისნაწილივარქალბატონო.
რატომშეკრთით, ღაწვებსფერიდაჰკრავსთეთრი,
ნუთუგულშიძველიგრძნობაკვლავბატონობს?
გამოცვლილხარ. . .
თუმცთვალებიძველებურიშეგრჩენიათქალბატონო.
მეროგორვარ, რასვაკეთებ, რადარმკითხავთ?
ცოლიმყავსდაშვილიცუნდაგავათხოვო,
დღესყველაფერსერთადგეტყვით, რაცარმითქვამს
ქალბატონო. . .

მაგსიმკაცრითთუუზომოსიამაყით,
რამოიგეთ, რასაჩუქარსელითბოლოს?. . .
მენანებით. . .ლოდინითდადარდითდაღლილს,
სიბერეცკიშეგპარვიათქალბატონო. . .
თქვენსწინაშეთუკირამედავაშავე,
ამიხსენით! . .მიმანიშნეთ! . .არდამზოგოთ!..
საკუთართავსჩათვლითალბათდამნაშავედ;
სინანულიგვიანიაქალბატონო. . .

ესცხოვრებაბილიკიაეკლიანი,
ბევრიდადისლუკმასეძებსსამათხოვროს,
არმოგწყინდათმარტოდმარტოხეტიალი?
გულახდილადმიპასუხეთქალბატონო. . .
დრომოვიდაუკვეჩვენიგანშორების,
ქედსმოგიხდითამწუთებისსამახსოვროდ,
გახსოვთ? მაშინ. . .თვალს, რომვეღარგაშორებდით,
ახლაკიდევრაგატირებთქალბატონო. . .
თუგიყვარდით, ამიხსენითრატომდამგმეთ,
დღესვინაგყავთპატრონიანსაპატრონო,
მომიტევეთ. . .
ერთხელკიდევპატივსდაგდებთდასახლამდემიგაცილებთქალბატონო . . .”
გამომგზავნის სახელი: თეკო

დაეხმარე პროექტს განვითარებაში

დონაცია

“უკაცრავად . . .მაპატიეთსითავხედე. . . ვხედავჩქარობთ, მაგრამუნდადაგაყოვნოთ, ვერმიცანით? სულვერაფერსმიგახვედრეთ? თქვენიხსოვნისნაწილივარქალბატონო. რატომშეკრთით, ღაწვებსფერიდაჰკრავსთეთრი, ნუთუგულშიძველიგრძნობაკვლავბატონობს? გამოცვლილხარ. . . თუმცთვალებიძველებურიშეგრჩენიათქალბატონო. მეროგორვარ, რასვაკეთებ, რადარმკითხავთ? ცოლიმყავსდაშვილიცუნდაგავათხოვო, დღესყველაფერსერთადგეტყვით, რაცარმითქვამს ქალბატონო. . . მაგსიმკაცრითთუუზომოსიამაყით, რამოიგეთ, რასაჩუქარსელითბოლოს?. . . მენანებით. . .ლოდინითდადარდითდაღლილს, სიბერეცკიშეგპარვიათქალბატონო. . . თქვენსწინაშეთუკირამედავაშავე, ამიხსენით! . .მიმანიშნეთ! . .არდამზოგოთ!.. საკუთართავსჩათვლითალბათდამნაშავედ; სინანულიგვიანიაქალბატონო. . . ესცხოვრებაბილიკიაეკლიანი, ბევრიდადისლუკმასეძებსსამათხოვროს, არმოგწყინდათმარტოდ–მარტოხეტიალი? გულახდილადმიპასუხეთქალბატონო. . . დრომოვიდაუკვეჩვენიგანშორების, […]


  • 5 ლ
  • 10 ლ
  • 20 ლ
  • 50 ლ
  • 100 ლ
10 წლიანი არსებობის შემდეგ, გადავწყვიტეთ პროექტის გადარჩენაზე ზრუნვა ჩვენს მკითხველს მივანდოთ. თუ გიყვართ ჩვენი ონლაინ ჟურნალი და ფიქრობთ, რომ პროექტი მხარდაჭერას საჭიროებს, შეგიძლიათ ჩაებათ პროექტის განვითარებაში და გახდეთ მისი ფინანსური მხარდამჭერი.  აირჩიეთ ოდენობა და დააკლიკეთ ღილაკს "გაგრძელება"
ჟურნალი "ოთხი მოტივი"
სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი