ორი მგელი (იგავი პიროვნულ თვისებებზე)

    ერთი მოხუცებული ამერიკელი თავის შვილიშვილს ესაუბრებოდა:
–  შვილო ხოლმე ვფიქრობ, რომ ჩემს გულში ორი მგელი იბრძვის.
–  ერთი მგელი მოძალადე, ავი და ბოროტია. მეორე კი კეთილი და მიმტევებელი.
–  და როგორ ფიქრობ, რომელი გაიმარჯვებს მათ შორის? – ჰკითხა შვილიშვილმა მას.
–  ის, რომელსაც მე გამოვკვებავ . . .
ყველა ადამიანში არის როგორც კარგი და ასევე ცუდი თვისებები. ჩვენზეა დამოკიდებული, თუ რომელს ,,გავამარჯვებინებთ” და რომელს განვივითარებთ .  . .

კომენტარები