ნათელა იმედაძე

ნათელა იმედაძე – დიმიტრი უზნაძე

ამ ლექციაში პროფესორი ნათელა იმედაძე მოკლედ მიმოიხილავს დიმიტრი უზნაძის ბიოგრაფიასა და მოღვაწეობას.

კომენტარები