ემიგრანტები

“მიწის სჯული” დოკუმენტური ფილმი ქართველ ემიგრანტებზე

“სამშობლო როგორც უფალი ერთია ქვეყანაზედა”. “მიწის სჯული” დოკუმენტური ფილმი ქართველი ემიგრანტების შესახებ.

კომენტარები