მამა თეოდორე

მამა თეოდორე ქორწინების შესახებ

რატომ არის ქორწინება აუცილებელი და რა უნდა გააცნობიერონ ახალგზრდებმა, ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ.

კომენტარები