კახი კავსაძის მასტერკლასი სტუდენტებისთვის

✔ რატომ იწერება წიგნები, რა მიზანს ემსახურება მუსიკა, განათლება, რელიგია და ზოგადად ხელოვნება;
✔ რატომ არ არსებობენ პროფესიონალი ადამიანები პიროვნების გარეშე;
✔ რატომ უნდა მისცეთ მაგალითი და არა შენიშვნა;
✔ მსახიობის გადმოსახედიდან, რა სხვაობა არსებობს კინოსა და თეატრში თამაშს შორის, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები არსებობს კინოსა და თეატრში თამაშს შორის;
✔ რას ნიშნავს ხელისუფლება და ხელისუფალი კახი კავსაძის აზრით;
✔ როგორ გვიჩვენებს თეატრი, თუ რამდენად განვითარებულია ერი დღეს, და არა წარსულში ან მომავალში;
✔ როგორ უნდა განვითარდეს თეატრი და კინო.

წყარო

კომენტარები