ცხოვრება

ის რაც შეუმჩნეველი გვრჩება

ერთხელ მასწავლებელმა თავის მოსწავლეებს აჩვენა თეთრი ფურცელი, ცენტრში შავი წერტილით და ჰკითხა მათ : რას ხედავთ?
– წერტილს.. თქვა პირველმა
– შავ წერტილს.. თქვა მეორემ
– დიდ შავ წერტილს – თქვა ფიქრის შემდეგ მესამემ.
მასწავლებელმა ჩაიღიმა და თქვა..
– თქვენ ყველამ დაინახეთ მხოლოდ წერტილი… მაგრამ ვერავინ შეამჩნია დიდი თეთრი ფურცელი… ასეა ცხოვრებაშიც, ყოველთვის გვიადვილედება პატარა შავი ლაქის შემჩნევა, მაგრამ მთავარი შეუმჩნეველი გვრჩება..

გამოგზავნი: ნანა მირიანაშვილი

კომენტარები