ჩვეულებრივი ისტორია
ერთ ოჯახში ცხოვრობდა 4 ძმა: ყველა, ვიღაც , არავინ და ნებისმიერი.
ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე იყო ოჯახში გასაკეთებელი და ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ვიღაც გააკეთებდა ამ საქმეს.ნებისმიერს შეეძლო გააკეთებინა ეს საქმე, მაგრამ არავინ არ გააკეთა..

ვიღაც გაბრაზდა იმ მიზეზით, რომ ეს ყველას საქმე იყო .

ყველა კი ფიქრობდა, რომ ნებისმიერს შეეძლო ამ საქმის გაკეთება და არავის არ სურდა გაეანალიზებინა, რომ არც იყო საჭირო ყველას გაეკეთებინა ეს საქმე.

ეს ყველაფერი იმით დამთავრდა, რომ ყველამ დაადანაშაულა ვიღაც, როდესაც არავინ არ გააკეთა ის, რაც ყველას და ნებისმიერს შეეძლო გაეკეთებინა…

კომენტარები