ნებისმიერ ადამიანს აქვს კომპლექსები და შიშები, რომლებიც სიცარიელისგან არ მიიღება, არამედ გამოხატულებაა ცხოვრებისეული გამოცდილების და ჩვენი უნარისა, გადავლახოთ ისინი. თუკი არანაირად არ ვცდილობთ მათთან გამკლავებას ისინი დღითიდღე იზრდებიან. ჩვენ ნაბიჯს უკან ვდგამთ, შემდეგ კიდევ და კიდევ. თუმცა კი, ღირს თავის ხელში აყვანა და ძლიერად სვლა წინ – და ყოველგვარი შიში დაიძლევა.

კომენტარები