ჩვენს მისიას ქართული საზოგადოების კეთილდღეობა წარმოადგენს. გვჯერა, რომ სტუდენტების, ახალგაზრდებისა და დაინტერესებული პირებისათვის  წარმატებისა და ბედნიერების მიღწევაში დახმარების გაწევა, მათი მოტივირება და სიყვარულის გაზიარება სწორედ ის გზაა, რომელიც დასახულ მიზანთან მიგვიყვანს.