საავტორო უფლებები

ძვირფასო მკითხველო,

საიტზე გამოქვეყნებული სიახლეები, სტატიები და ნათარგმნი მასალები არის “შპს “ოთხი მოტივი”-ის ინტელექტუალური საკუთრება და დაცულია შესაბამისი კანონმდებლობით.

მასალის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ პირადი მოხმარების მიზნებისათვის (კერძოდ, წასაკითხად, მეგობრებისათვის და სოციალურ ქსელებში გასაზიარებლად).

მასალების გამოყენება პირადი მოხმარებისთვის უფასოა.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში პუბლიკაციების გამოყენება (გადაბეჭდვა) ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში რეგულირდება მხოლოდ წერილობითი შეთანხმების (ხელშეკრულების) საფუძველზე. ტელე და რადიო მედიის საშუალებების შემთხვევაში აუცილებელია წყაროს (ინტერნეტ ჟურნალი “ოთხი მოტივი”) დასახელება.

ჟურნალი “ოთხი მოტივის” პუბლიკაციების გამოყენება სხვა (ბეჭდვით ან ინტერნეტ) საინფორმაციო საშუალებებში წერილობითი თანხმობის გარეშე, ასევე პუბლიკაციების გამოყენება ტელე და რადიო საინფორმაციო საშუალებებში წყაროს მითითების გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში.

ერთი პუბლიკაციის გამოყენების საფასური შეადგენს 100 ლარს.

პატივისცემით,

ჟურნალი “ოთხი მოტივი”-ის ადმინისტრაცია