გადაწყვიტეთ ! ( თავსატეხი)

ერთ კაცს ჰყავდა 3 ვაჟი და 17 აქლემი. სანამ გარდაიცვლებოდა მან ასეთი ანდერძი დაწერა:

  • ჩემს პირველ შვილს ვუტოვებ აქლემების ერთ მოერედს (ნახევარს)
  • ჩემს მეორე შვილს აქლემთა რაოდენობის ერთ მესამედს
  • ჩემს მესამე შვილს  აქლემების რაოდენობის ერთ მეცხრედს

როდესაც აქლემების განაწილებაზე მიდგა საქმე შვილები ერთი დილემის წინაშე აღმოჩნდნენ. 17 არც 2–ზე იყოფოდა, არც 3–ზე და არც 9–ზე.

ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა იფიქრეს ერთ ბრძენთან წავიდნენ რჩევის საკითხავად. ბრძენმა ბევრი ფიქრის შემდეგ საკითხი დადებითად გადაჭყვიტა და შვილებს ისე გაუნაწილა აქლემები, როგორც ეს ანდერძში ეწერა . . .

კითხვა: როგორ მოიქცა ბრძენი?

შენიშვნა: სწორი პასუხის გასაგებად მოგვწერეთ  info@4motivi.com

 

კომენტარები