შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება

იყავით კარგი მაგალითი შვილებისთვის!

თქვენ მაგალითი ხართ თქვენი შვილებისთვის. დააკვირდით როგორ მაგალითს აძლევთ მათ, ბავშვები ხედავენ ამას და თავადაც აკეთებენ! იქონიეთ პოზიტიური გავლენა!

კომენტარები