დარწმუნება

ადამიანის დარწმუნების თეორია – პარალინგვისტიკა, ფსიქოლინგვისტიკა

ადამიანის დარწუნების ძალა უსაზღვროდ დიდ უპირატესობას გვაძლევს კარიერაში თუ პირად ცხოვრებაში. წარმატების განსაზღვრაში მას კრიტიკული ადგილი უჭირავს. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც წარმოუდგენლად დამაჯერებლები არიან, ისინი ყოველთვის ახერხებენ დაითანხმონ სხვები მათი აზრის სისწორეში, რათა გაიზიარონ მათი იდეები და შედეგად მოიქცნენ ისე, როგორც მათთვის არის სასურველი.
საბედნიეროდ შესაძლებელია ადამიანის დარწმუნებაში დაოსტატება, სწორედ ამ საკითხის შესახებ საუბრობს ანა იოვიძე nx.ge-ის გამოსვლაში.

კომენტარები