Tagged: სწავლა

ბავშვები
0

უამრავი კვლევა ადასტურებს კავშირს თამაშსა და ბავშვების გონებრივ-სოციალური უნარების განვითარებას შორის.მათ შორის, პიაჟესა და ვიგოდსკის

სტივ ჯობსი და ბილ გეითსი
0

თუ საშუალო სკოლის ატესტატი ვერ აიღეთ და თუ საბაზო საფეხურის შემდეგ სკოლიდან გამოხვედით, ან თუ