Tagged: კონფლიქტები

0

“არ არსებობს გზა მშვიდობისკენ თავად მშვიდობაა გზა.” – მაჰათმა განდი თემა, რომელზედაც ახლა უნდა ვწერო, ისტორიული თვალსაზრისით