Tagged: ისტორია

ერნესტ ჰემინგუეი
0

ერნესტ ჰემინგუეი თვალთვალის მანიით იყო შეპყრობილი. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად უთვალთვალებდნენ. 50