1. ცუდი ქალებისგან ღმერთმა დაგიცვას, კარგებისგან თავი შენ თვითონვე დაიცავი! 2. ჩავიდა ღვინო – ამოვიდა საიდუმლო. 3. თხის წინიდან გეშინოდეს, ცხენის – უკნიდან, სულელის – ყველა მხრიდან. 4. სტუმარი და თევზი სამი დღის მერე ყარს. 5. უწვერო ებრაელი უებრაელო წვერს ...