სიყვარული და ურთიერთობები წერილები

“ან რა ღირსი არის სიყვარულისა მამაკაცი, ვისაც ეძახიან და ის დაბრკოლებებზე და მიზეზებზე ფიქრობს”

საქართველო ცხოვრება

“საშოვარს გადაგებული გათითოკაცებული, ყოფილი ერი” საუბარი რომანიდან დათა თუთაშხია