კატეგორია: წარმატება

0

საქართველო ოდითგანვე იწვევდა გარშემომყოფთა ინტერესს გეოგრაფიული მდებარეობის, კულტურული ძეგლებისა თუ ადათ-წესების გამო. არა ერთი  ცნობილი

0

ფინანსური წარმატება შეიძლება ძალიან ძნელად მისაღწევი მიზანი აღმოჩნდეს. სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხები, საკრედიტო ბარათები ყველაფერი

0

“სიყვარული აგვამაღლებს” – რუსთაველის ეს სიტყვები იდეალური დასაწყისია bikes.ge-ის წარმატების ისტორიის მოსაყოლად, რადგან ყველაფერი სიყვარულით

0

ორგანიზაცია „ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი“, საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებისთვის ატარებს ოლიმპიადას ეკონომიკაში „მომავალი ეკონომისტი“. ოლიმპიადის მხარდამჭერებია:

0

გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან  კომპანიებმა უკვე დაიწყეს დაინტერესება მომხარებელთა სქესით, ასაკით, სურვილებითა და მჯობინებებით. ასე