კატეგორია: ფსიქოლოგია

0

  პოზიტიური განწყობა კვლევები ადასტურებს, რომ პოზიტიური მუსიკის მოსმენა ადამიანს შესაბამის განწყობაზე აყენებს. ერთ–ერთ უნივერსიტეტში

0

“ძველ გერმანიაში ჯარისკაცს არ ჰქონდა უფლება რაიმე საყვედური გამოეთქვა თავისი ხელმძღვანელის მიმართ ან გაეკრიტიკებინა იგი.