Connect with us

ფსიქოლოგია

წყვილის ბედნიერების 9 წინაპირობა

ავტორი: ივნისი 24, 2017

ცნობილი ფსიქოლოგი ოტო კერნბერგის გვთავაზობს 9 მახასიათებელს, რომელთა ქონაც აუცილებელია იმისათვის რომ ბედნიერები ვიყოთ სასიყვარულო ურთიერთობაში....

მეტის ჩვენება
ზემოთ