Author: temlogi

ჯიმ რონი
0

ნამდვილი დისციპლინა საჭიროებს ადამიანის გამძლეობას, რათა უნარები განივითაროს და დაბრკოლებებთან ბრძოლა შეძლოს. თქვენ არ უნდა