15 ებრაული ანდაზა, რომელიც დაგაფიქრებთ

2

ებრაელ ერს უფლისმიერი სიბრძნე აქვს. ებრაელების გამჭრიახ გონებაზე ლეგენდები დადის, და არცთუ უსაფუძვლოდ. „მოსეს შვილების“ გონებამახვილური ანდაზები და გამონათქვამები გვეხმარება, უკეთ გავერკვეთ სამყაროს ჩვენეულ აღქმაში.

შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო ებრაულ ანდაზებს.

1. ფულის ქონა არც ისე კარგია, რამდენადაც ცუდია უფულობა.

2. ადამი – პირველი ბედნიერი, რომელსაც არ ჰყავდა სიდედრი.

3. თუკი პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია ფულით, ის არა პრობლემა, არამედ ხარჯია.

4. ღმერთმა ადამიანს იმის გამო მისცა ორი ყური და ერთი პირი, რომ ბევრი მოისმინოს და ცოტა ილაპარაკოს.

5. ღმერთს არ შეუძლია იყოს ყველგან ერთდროულად – ამიტომაც მან შექმნა დედები.

6. ნუ იქნები ტკბილი, თორემ შეგჭამენ. ნუ იქნები მწარე, თორემ შამფურზე წამოგაგებენ.

7. ცოდნა დიდ ადგილს არ იკავებს.

8. ადამიანმა თუნდაც ცნობისმოყვარეობის გამო უნდა იცხოვროს.

9. ღმერთი იცავს ღატაკებს, სულ მცირე, ძვირადღირებულთა ცოდვებისგან.

10. მსოფლიო გაქრება არა ადამიანების სიმრავლის, არამედ არაადამიანთა სიმრავლის გამო.

11. როცა არაფერია საკეთებელი, დიადი საქმეების კეთება გვიწევს.

12. ყველა განიცდის ფულის უქონლობას, ტვინის უქონლობას კი – არავინ.

13. სჯობს მოკვდე სიცილით, ვიდრე შიშით.

14. გამოცდილება – სიტყვა, რომელსაც ადამიანები საკუთარ შეცდომებს უწოდებენ.

15. ჭაღარა სიბერის ნიშანია და არა სიბრძნის.

კომენტარები

შეთავაზებები

    0 results

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Discussion2 კომენტარი

  1. komentarebs gadavxede da ratomgac umravlesobas me-5-e andaza ar moewona , zogi werda rom es andazebi ateisturis, zogic egbraelebs qristes jvarcmis gamo kicxavda. me ki vityvi rom zustad mexute momewona yvelaze metad,imitom rom tu sadme gmerti arsebobs is dedachemshia,da aramarto gmerti tu ki qveynad yvelaze wminda rame arsebobs es swored dedaa <3 diax me dedachems vagmerteb! rac sheexeba iesos jvarcmas man tqva rom tavis xalxs sheundo da chven ubralo mokvdavebs ar gvaqvs ufleba ena vatlikinot 😉 da bolos me dzalian miyvars ebraelebi isini chkviani da martlac unikaluri xalxia .^^

Leave A Reply