წაქცეულის ფეხზე წამოყენება

0

ცხენით მიმავალმა ადამიანმა გზაზე დავარდნილი კაცი დაინახა. შეჩერდა, საბრალო ააყენა და უნაგირზე შემოსვა, მაგრამ ამ დროს კაცმა ლაგამს ხელი დაავლო, ცხენი შემოაბრუნა და თავის მშველელს შესძახა:

– არ განრისხდე, ცხენი მოგპარე, ეს ჩემი პროფესიაა, მე ქურდი ვარო.

– ამას მივხვდიო – უპასუხა კაცმა დანანებით. – მაგრამ გთხოვ არავის უთხრა ამის შესახებო.

– ნუთუ იმის გრცხვენია, რომ გაგქურდესო – გაეცინა ქურდს.

– არა, უბრალოდ ამის გამგონე ადამიანები რწმენას დაკარგავენ და დაცემულს ადგომაში აღარ დაეხმარებიანო – მიუგო კაცმა.

კომენტარები

შეთავაზებები

    0 results

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Leave A Reply