0

ადამიანები მოდიან ჩვენს ცხოვრებაში 3 გზით: 1. მიზეზით 2.სეზონურად  და 3.სიცოცხლის პერიოდით ძნელია, თუმცა აუცილებელია

სიტყვების ძალა
0

სიტყვების სწორად შერჩევას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ სიტუაციაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორ გამოვთქვამთ

0

“ძველ გერმანიაში ჯარისკაცს არ ჰქონდა უფლება რაიმე საყვედური გამოეთქვა თავისი ხელმძღვანელის მიმართ ან გაეკრიტიკებინა იგი.