ალექსანდრე მაკედონელის სამი სურვილი

6

გარდაცვალებამდე ალექსანდრე მაკედონელმა არმიის მთავარსარდალს 3 სურვილი გაანდო:

1. მსურს ჩემი სასვენებელი ხელით წაიღონ მთელი ქვეყნის ყველაზე სახელგანთქმულმა მკურნალებმა.

2. მინდა, გზაზე სადაც ჩემს უსიცოცხლო გვამს გაატარებენ, უთვალავი ძვირფასი ქვა და ოქროს ზოდი მიმოფანტონ.

3. მსურს, სასვენებლიდან ჩემი ხელები მოჩანდეს.

გაკვირვებულმა მთავარსარდალმა მბრძანებელს სთხოვა აეხსნა, თუ რატომ ისურვა მან ამ სურვილების შესრულება.

მან უპასუხა:

1. მსურს საუკეთესო ექიმებმა წაიღონ ჩემი სასვენებელი, რადგან მთელმა ქვეყანამ დაინახოს, რომ სიკვდილის წინაშე ყველაზე კარგი ექიმებიც კი უძლურნი არიან.

2. მინდა ჩემი სიმდიდრე ძირს მიმოფანტოთ, რათა ყველამ დაინახოს, რომ ყველაფერი, რასაც ამქვეყნად ვიძენთ, აქვე რჩება.

3.მსურს მთელი ქვეყანა ხედავდეს ჩემს ხელებს, რადგან ყველამ გაიაზროს, რომ მთელი ქვეყნის მბრძანებელიც კი იმ ქვეყნად ცარიელი წავიდა.

კომენტარები

შეთავაზებები

    0 results

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Discussion6 კომენტარი

  1. arada ra cudia, rom adamianebi am sityvebis sigmes an sibereshi vwvdebit an sikvdilis piras. roca realobas tvalebshi chavxedavt da iq sicariele dagvxvdeba, radgan aranairi simdidre tu dzalaufleba ver gaatbobs sikvdilis civ xelebs is yvelastan ertnairad modis……ar jobia ubralod gviyvardes ertmaneti da ertaderti sazrunavi ertmmanetistvis kargi saqmis keteba gvqondes, radgan siyvaruli is ertaderti girebuli dzalaa mastan gasamklaveblad. kvd
    eba gvami,magram tu vinmes is uyvarda marad icocxlebs.is ki kargia bevrs vaxsovdet…..

Leave A Reply