რას ნიშნავს ღვთის შიში?

ღმერთი

„დასაბამი სიბრძნისა არის შიში ღვთისა”. რა არის შიში? რატომ არის მწუხარება, უიმედობა, მოწყენილობა სასიკვდილე ცოდვები? ცვლის თუ არა შინაგანად ადამიანს გარეგანი გამოცხადება? შეიძლება თუ არა რომ სულს ეტკინოს?

ოთხი მოტივი
სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი