ნიკოლო მაკიაველის ცხოვრებისეული ათი გამონათქვამი

3

1. ყველა ხედავს იმას ვინც ჩანხარ, მაგრამ მხოლოდ ცოტაოდენმა იცის ვინ ხარ სინამდვილეში.

2. ლომს არ შეუძლია ხაფანგისგან თავის დაღწევა და ვერც მელა დაიცავს თავს მგლებისგან. ან მელა უნდა იყო ხაფანგების, რომ არ გეშინოდეს ან ლომი, რომ მგლები შეაშინო.

3. იმ იმედით, რომ ახალი მმართველი უკეთესი აღმოჩნდება, ხალხი სიამოვნებით აჯანყდება ძველის წინააღმდეგ, მაგრამ მალე გამოცდილებით რწმუნდება, რომ შეცდნენ, რადგან ახალი მმართველი ძველზე უარესი აღმოჩნდება.

4. მმართველის გონიერების განსაზღვრის უპირველესი მეთოდი, მის გარშემომყოფებზე დაკვირვებაა.

5. მიზანი ამართლებს საშუალებას.

6. გონებრივი უნარის მიხედვით ადამიანები შეიძლება სამ ჯგუფად დაყოთ: ზოგს ყველაფერი თავისით ესმის; სხვები მხოლოდ ახსნა-განმარტების შედეგად ახერხებენ გაგებას; დანარჩენნი კი ვერც თავისი და ვერც სხვების ახსნა-განმარტების მეშვეობით ვერას ხვდებიან. პირველნი უწარჩინებულესნი არიან, მეორენი – წარჩინებულნი, მესამენი – ფუჭნი.

7. უმჯობესია იმოქმედო და ინანო,ვიდრე უმოქმედობას ნანობდე.

8. არ არის აუცილებელი, ხელისუფალი ყველა კეთილ თვისებას ფლობდეს, მაგრამ არის პირდაპირი აუცილებლობა იმისა, რომ მათ მფლობელად გამოიყურებოდეს.

9. ვერავინ ვერ იქნება თავისუფალი, მანამ, სანამ ყველა არ გათავისუფლდება.

10. როდესაც საქმე სამშობლოს ინტერესებს ეხება, თავი შეიკავეთ იმაზე მსჯელობისაგან სამართლიანია ეს გადაწყვეტილება თუ უსამართლო, ლმობიერია თუ სასტიკი, საქებია თუ საძრახისი; ანგარიში არ უნდა გავუწიოთ არავითარ თვალსაზრისს და მივიღოთ მხოლოდ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ხელს უწყობს მისი არსებობისა და თავისუფლების შენარჩუნებას.

კომენტარები

შეთავაზებები

    0 results

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Discussion3 კომენტარი

  1. მარი ღვინჯილია

    მესამეზე ერთი ანეგდოტი გამახსენდა:”გურულს შეეკითხნენ,წინა მთავრობა მოგწონდა თუ ეხლანდელიო…არც ერთი,არც მეორე და არც მესამეო ,კი მაგრამ მესამე ჯერ ,რომ არ მოსულაო? ხო,მუა- უპასუხა გურულმა”.

  2. მივესალმები და მოხარული ვარ, რომ საზოგადოება ინტერესდება ამ გვერდით!

Leave A Reply