სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Discussion1 კომენტარი

  1. sheidzleba pirdapiri gagebit ar vklavt magram unda davfikrdet ‘enit ‘xom ar vklavt bibliashi weria “did xomaldebsac ki romlebsac dzlieri qari atortmanebs patara sache iqit abrunebs saitac mesaches unda.asevea enac sxeulis patara nawilia magram bevrs trabaxobs,patara cecxlsac xom sheudzlia uzarmazari tyis gadabugva!ena cecxlia. ” enas veravin atvinierebs,enit vadidebt mamas da enitve vwyevlit adamianebs gvtis msgavsebad sheqmnils”( iakobi 3 tavi 2 dan- 12mde)

Leave A Reply