ლინკოლნის წერილი მასწავლებელს

3

ვიდრე ლინკოლნის შვილი სკოლაში სწავლას დაიწყებდა, აბრაამმა წერილი მისწერა მის მომავალ მასწავლებელს.

“ჩემი შვილი დღეს იწყებს სწავლას. ეს სრულიად უცხო თავგადასავალია მისთვის და მსურს ღირსეულად გაუძღვეთ მას ამ გზაზე. ყოველი თავგადასავალი თავისთავში ომს, ტრაგედიასა და ტკივილს გულისხმობს და წინსვლა, რომ შევძლოთ საჭიროა გქონდეს რწმენა, სიყვარული და მხნეობა.

ძვირფასო მასწავლებელო,

მან აუცილებლად უნდა გაიგოს, რომ ყველა ადამიანი კეთილი არ არის, თუმცა ასევე  მსურს იცოდეს,რომ ყოველი არამზადის უკან გმირი იმალება.

ასწავლეთ მას, რომ ყოველი მტრის წილ ერთი მეგობარია. ეს დიდ დროს მოითხოვს, ვიცი ასეა, მაგრამ მინდა ხვდებოდეს, რომ დოლარს რომელიც საკუთარი ოფლით გამოიმუშავა უფრო მეტი ფასი აქვს, ვიდრე 5 დოლარს, რომელიც შემთხვევით იპოვნა.

ასწავლეთ რა არის დამარცხება და უთხარით,რომ ისიამოვნოს გამარჯვებით. გაათავისუფლეთ შურისაგან და თუ შეძლებთ ასწავლეთ, გულწფელი ღიმილი.

ასწავლეთ, წიგნების ფასი, მაგრამ ამავდროულად ბუნების სიყვარულიც შთააგონეთ  – ისწავლოს დატკბეს ცაში მფრინავი ფრინველების ცქერით, ყვავილებისა და მწვანე მდელოების მზერით.

ასწავლეთ, რომ დამარცხება ბევრად უფრო ღირსეულია, ვიდრე ტყუილი და სითაღლითე.

ასწავლეთ საკუთარი იდეების რწმენა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მათ სხვები არ ეთანხმებიან.

ასწავლეთ იყოს კეთილი კეთილთა და მტკიცე მტკიცეთა მიმართ.

ასწავლეთ ყველა ადამიანის მოსმენა… და ამასთან ერთად კარგისა და ცუდის გარჩევასაც მიაჩვიეთ.

თუ შეგიძლიათ, ასწავლეთ გაიცინოს როცა მოწყენილია და უთხარით,რომ ცრემლები სირცხვილი არაა.

ასწავლეთ, როგორ შეიძლება გაყიდოს საკუთარი ინტელექტი და შესაძლებლობები, თუმცა ისიც შთააგონეთ, რომ სულისა და გულის გაყიდვა არ შეიძლება.

ასწავლეთ, თუმცა გულში ნუ ჩაიხუტებთ, გახსოვდეთ რომ მხოლოდ ცეცხლში იჭედება ფოლადი.

უთხარით ჰქონდეს საკუთარი თავის რწმენა და ადამიანთა მიმართ რწმენასაც არ დაკარგავს.

შეიძლება დიდი გამოწვევაა, მაგრამ მსურს დავინახო რა შეგიძლიათ. ის ხომ ასეთი კარგი ყმაწვილია – ჩემი საყვარელი შვილი!”

აბრაამ ლინკოლნი; თარგმანი: 4motivi.com

კომენტარები

შეთავაზებები

    0 results

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Discussion3 კომენტარი

  1. sakutari shvilebis gageba gvichirs zogjer mshoblebs….da am maswavleblebma ra davashavet aseti rom chvengan zebunebrivs ittxoven….yvelafers vaketebt,yvelafers sauketesos gavcem chems patarebtan….martla vaswavlit linkolis ,,survilebit’…magram mshoblebi da ojaxuri atmosfero yvelaze did zegavlenas axdens bavshvze da yoveltvis chvenshi nu ezebt arasasurveli shedegebis mizezebs…gana sakutari shvilebi chven survilebs yoveltvis itvaliswineben? me uzarmazari survili maqvs 24 friadosani myavdes klashi,arc mcdelobas vakleb da arc zalisxmevas,chemi shvilebistvis agar mrcheba dro…..magram romelime maswavlebelma shezlo es? am werils vgulisxmob…arada iseti kargi werilia siamovnebit vkitxulob yoveltvis….tumca moucleli adamianis werilia romelsac unda mteli pasuxismgebloba sxva adamians daakisros…didebuli adamiani iyo…

  2. mascavlebels xelpas ar uxdian imdens rom aseti shroma gacios , es arc meti da arc naklebi adamianad chamokalibebas txovs , sackal mascavlebels ki ramdeni moscavle kavs misi shvilis garda agsazrdeli… shemecoda mascavlebeli, ase gamodis mshoblis roli mxolod bavshvebis am kveknad movlenaa da 6 clamde rogorme mikvana rom mere mascavlebels gadaabaron. ra ubedurebaa, mesmis mascavleblis roli bavshvis cxovrebashi , magram mshoblebo chven meti pasuxismgebloba gvakisria im kvela chamonatvalshi rac mocemul cerilshia agnishnuli,chven sakutari shvilebisatvis dro ar gvrcheba da mascavlebels romelsac chveni shvilisnairi 35 uzis kidev klasshi vtxovt am rolis shesrulebas, linkolnis sacinaagmdego araperi makvs ubralod ar dagvavickdes chven mshoblebma unda gavaketot da chamovakalibot sakutari shvilis momavalic da adamianobac, chven kvelaze metad unda gvesmodes sakutari shvilebis, ar dautmot aravis , tundac mascavlebels mivcet kvela sadaveebi da tkveni gasaketebeli man gaaketos. shvils mascavlebeli ki ara mshoblebis agzrda chirdeba

Leave A Reply