დედა მიყვარხარ ძლიერ

0

ადევი თავი მისთვის,
რიდე მასთან წყენას,
ედისთვის ჩემი გული
რ იხურება ერთწამს!

ისკენ ჩემიდან მიდის
მ გრძნობის დიდი არხი,
ვავილს გადარებ ისეთს
არდს რომ ეძახის ხალხი.
რის ამჟამად ის დრო
ოცა იღვიძებს ველი,
ომ იცი ჩემი აზრი
რ მოგკლავს დარდი მწველი.
ადგან დაგპირდი დედიკო

ნელი მაქვს თუმცა ბედი,
არჟვარდ ცას ვხედავ მაინც
ცვლება რუხი ფერი.
რიდე გულის წყვეტას
ჩევა მოგეცი ერთი.
ავტორი: გივი კუპატაძე

გაზიარება:

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply