ანდრო დგებუაძე: “ტუსაღი, წებო, სადღეგრძელო”

0

რას გულისხმობს ტერმინი „უხილავი ხელი”?

რა კავშირშია ერთმანეთთან ქართული ტრადიციები და ორგანიზაციული კულტურა?

კომპლიმენტების როლი ჯგუფური მუშაობისას?

რატომ უნდა შევქმნათ კორპორატიული ტრადიციები?

კომენტარები

შეთავაზებები

    0 results

სამოტივაციო ინტერნეტ ჟურნალი

Leave A Reply